ผู้บริหาร

นายพรชัย โพคันโย

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 1

ผู้บริหาร

นายศุภชัย ศรีหาใต้

รอง.ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

ผู้บริหาร

นางอุบล คลังเงิน

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สพป.อุดรธานี เขต 1

udn1pesao Channel

OBEC Channel

Conference

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเด่น