ผู้บริหาร

นางอุบล คลังเงิน

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สพป.อุดรธานี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมติดตามและชี้แจงนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านระบบ Video Conference

กิจกรรมเด่น

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

Conference