การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68

วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ในโอกาสนี้ นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นางกาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติและการดำเนินงานของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี