การถ่ายทำบทวีดีทัศน์ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ณ สพป.อุดรธานี เขต 1

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.ดวงใจ บุณยะภาส ผอ.สถาบันภาษาไทย และคณะ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.ที่ให้เกียรติในการถ่ายทำบทวีดีทัศน์ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เพื่อสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัด ซึ่ง สพฐ.จะได้นำเสนอในรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ในโอกาสต่อไป สพป.อุดรธานี เขต 1 ต้องขอบคุณ ศึกษานิเทศก์ ครู และทีมงานทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้