การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้และลายมือสวย

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้และลายมือสวยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนนำเทคนิค วิธีสอน และสื่อไปใช้ในการจัดกิจกรรม ซึ่งได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ โดย อาจารย์วันทนีย์ หมั่นหาผล ข้าราชการบำนาญ ซึ่งมีประสบการณ์ตรง ที่ใช้ในการสอนอย่างได้ผลดี เพื่อให้ครูรู้หลักและวิธีการสอนคัดลายมือให้ถูกต้องสวยงามและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี