ประชุม Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2561

วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1