สรุปรายงานพุธเช้าข่าว สพฐ

สรุปรายงานพุธเช้าข่าว สพฐ

ครั้งที่ 44/2560 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 43/2560 ประจำวันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 (Download)
ครั้งที่ 42/2560 ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 41/2560 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 40/2560 ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 39/2560 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 38/2560 ประจำวันที่  3  ตุลาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 37/2560 ประจำวันที่ 26  ตุลาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 36/2560 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561(Download)
ครั้งที่ 35/2560 ประจำวันที่ 12 กันยายน 2561(Download)
ครั้งที่ 34/2560 ประจำวันที่  5  กันยายน 2561(Download)
ครั้งที่ 33/2560 ประจำวันที่  29 สิงหาคม 2561(Download)
ครั้งที่ 32/2560 ประจำวันที่  22 สิงหาคม 2561(Download)
ครั้งที่ 31/2560 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561(Download)
ครั้งที่ 30/2560 ประจำวันที่  8 สิงหาคม 2561(Download)
ครั้งที่ 29/2560 ประจำวันที่  1  สิงหาคม 2561(Download)
ครั้งที่ 28/2560 ประจำวันที่  25 กรกฎาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 27/2560 ประจำวันที่  18 กรกฎาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 26/2560 ประจำวันที่  11 กรกฎาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 25/2560 ประจำวันที่   4 กรกฎาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 24/2560 ประจำวันที่  27 มิถุนายน 2561(Download)
ครั้งที่ 23/2560 ประจำวันที่  20 มิถุนายน 2561(Download)
ครั้งที่ 22/2560 ประจำวันที่  13 มิถุนายน 2561(Download)
ครั้งที่ 21/2560 ประจำวันที่   6 มิถุนายน 2561 (Download)
ครั้งที่ 20/2560 ประจำวันที่  30 พฤษภาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 19/2560 ประจำวันที่  23 พฤษภาคม 2561(Download)
ครั้งที่ 18/2560 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 17/2560 ประจำวันที่  9 พฤษภาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 16/2560 ประจำวันที่  2 พฤษภาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 15/2560 ประจำวันที่  25 เมษายน 2561 (Download)
ครั้งที่ 14/2560 ประจำวันที่  11 เมษายน 2561 (Download)
ครั้งที่ 13/2560 ประจำวันที่  4  เมษายน 2561 (Download)
ครั้งที่ 12/2560 ประจำวันที่  28 มีนาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 11/2560 ประจำวันที่  21 มีนาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 10/2560 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 9/2560 ประจำวันที่  25 มีนาคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 8/2560 ประจำวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561 (Download)
ครั้งที่ 7/2560 ประจำวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2561 (Download)
ครั้งที่ 6/2560 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (Download)
ครั้งที่ 5/2560 ประจำวันที่  7 มกราคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 4/2560 ประจำวันที่  31 มกราคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 3/2560 ประจำวันที่  24 มกราคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 2/2560 ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561 (Download)
ครั้งที่ 1/2560 ประจำวันที่ 10 มกราคม 2561 (Download)