โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 1

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 1 ในโอกาสนี้ ได้นิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ได้แสดงธรรมะและให้ข้อคิดด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม ฟ้าหลวง 1 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี